„Czasem możesz nie rozumieć postępowania i potrzeb swoich dzieci i wnuków, ale dbaj o wspólny język i świat wartości oraz różne formy dobrej zabawy.” – Ernest Hemingway

Bądź takim Rodzicem, jakim naprawdę chcesz być. Jesteś zalewana/y mnóstwem wypowiedzi dotyczących rodzicielstwa – książki, artykuły, programy TV. Często słyszysz sprzeczne porady, jedna wypowiedź przeczy drugiej. Czasem możesz się poczuć zagubiona/y i przytłoczona/y. Co robić? Gdzie szukać wsparcia? Zapraszam Cię w podróż, by spotkać siebie jako Rodzica

Przez dużą część życia (jeśli nie całą) rodzice są najważniejszymi osobami w życiu każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest kreowanie dobrej relacji między rodzicami a dziećmi już od najmłodszych lat. Taką trwałą, pozytywną relację rodzice nawiązują dzięki ogromnemu poziomowi wiedzy, jaką mają na temat swojego dziecka. My, jako przedszkole czyli pierwszy przystanek na drodze Malucha do dorosłości, staramy się wpierać rodziców w budowaniu optymalnego kontaktu z dzieckiem. Dlatego też zachęcamy do rozmów i spotkań.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1. Zgłoszenie nieobecności dziecka w przedszkolu przyjmowane są do godziny 18.00 poprzedniego dnia na numer tel. 728-844-995 za pomocą wiadomości sms w celu odliczenia stawki żywieniowej oraz zadeklarowanych godzin.
  2. W godzinach od 8.00-13.00 realizowana jest bezpłatna podstawa programowa.
  3. Każda dodatkowa  godzina jest płatna 1,30 zł.
  4. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,65 zł
  5. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jaki i pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł.

Odpłatność za usługi przedszkola oraz wyżywienie płatna jest  w terminie do 10 każdego miesiąca na konto przedszkola: 33116022020000000146133814. Płatności należy dokonywać po otrzymaniu paska z opłatami.

Posiłki dla naszego przedszkola dostarcza firma F.H.U. KARJO Joanna Szeremeta z Bibic, stawka wyżywienia wynosi 18 zŁ

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28 CZERWCA 2023 R.