Od 8.00 do 13.00

Realizacja Podstawy Programowej

Rozkład dnia daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, którego potrzebują w tak wczesnej fazie życia. Dlatego też staramy się zapewnić stabilne ramy, które systematyzują codzienne życie, ale pozostawiają też dużo miejsca na dodatkowe i spontaniczne działania.

7:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy, według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych. Zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno – manipulacyjna, gry, układanki i zabawy stolikowe, zabawy integrujące grupę, a także ze śpiewem i przy muzyce, wykonywanie zadań indywidualnych, działania nauczyciela o charakterze stymulacyjnym, wyrównawczym i obserwacyjnym, rozmowy z rodzicami.

8:30 – 8:45

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, gimnastyka.

8:45 – 9:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania-mycie rąk.

9:00 – 9:30

Śniadanie – doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, nauka zasad dobrego wychowania.

9:30 – 9:45

Czynności higieniczne po śniadaniu. wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, nauka mycia zębów.

9:45 – 10:45

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy). Zabawy wynikające z własnej aktywność i dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowo-gospodarcze.

10.30

II Śniadanie – spożywanie owoców.

10:45 – 11:45

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze w naturalnym środowisku, Zajęcia dodatkowe – uczestniczenie w działaniach kierowanych przez specjalistów zgodnie z programami własnymi.

11:45 – 12:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:45

Obiad: doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, uświadamianie zasad dobrego wychowania, nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania sztućcami, wyrabianie nawyków i czynności kulturalnych, higienicznych związanych z samoobsługą dzieci.

12:30 – 12:40

Czynności przygotowawcze do leżakowania, dzieci odwiedzają łazienkę.

12.40 – 14.00

Leżakowanie w grupie młodszej.

12:30 – 13:00

Odpoczynek – relaksacja, zabawy indywidualne, słuchanie nagrań muzycznych i słuchowisk z płytoteki dziecięcej. Czytanie bajek terapeutycznych przez nauczyciela.

13:15 – 14:15

W grupach starszych :

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, ćwiczenia artykulacyjne, grafomotoryczne zaproponowane przez nauczyciela.

Zabawy w kącikach tematycznych, oraz aktywności zabawowe zaplanowane przez nauczyciela.

14.00 – 14.15

W grupie młodszej zabawy w kącikach

14:30 – 14:45

Podwieczorek. doskonalenie samodzielności w estetycznym spożywaniu posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków i czynności samoobsługowych.

14:45 – 17:00

Zabawy integracyjne gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczne – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Obserwacje pedagogiczne, podsumowanie wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.