OPŁATY

 • Bezpłatna podstawa programowa w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych przez przedszkole tj. 8.00-13.00.
 • Odpłatne korzystanie  ze świadczeń poza czasem zadeklarowanym przez rodzica wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Odpłatność za usługi przedszkola oraz wyżywienie płatna jest z góry w terminie do 10 każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na konto placówki.
 • W razie nieobecności dziecka w Przedszkolu Rodzic/Opiekun Prawny powiadamia Przedszkole dzień wcześniej, lub do godziny 8.00 w dniu kiedy dziecko nie przyjdzie do Przedszkola wówczas odliczana jest cała stawka żywieniowa. W przeciwnym razie stawka żywieniowa nie będzie odliczana.
 • Opłata za żywienie i opłata za świadczenia poza czasem bezpłatnej podstawy programowej podlega zwrotowi tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu oczywiście wcześnie zgłoszonej. Zwrot opłaty za nieobecności dziecka następuje w kolejnym okresie rozliczeniowym.

BEZPIECZEŃSTWO

WARUNKI LOKALOWE

 • Każda grupa przedszkolna posiada przestronną salę dydaktyczną z własnymi sanitariatami.
 • Sale wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt meblowy zgodny z normami unijnymi, pomoce i materiały dydaktyczne, księgozbiory i zabawki dostosowane odpowiednio do poszczególnych grup wiekowych.
 • W Przedszkolu są wydzielone szatnie osobno na obuwie i na odzienie wierzchnie.
 • Jest zaplecze kuchenne.

ŻYWIENIE

Oferujemy wyżywienie cateringowe dostarczane przez Restaurację Vabank z Zabierzowa. Każde dziecko w naszym Przedszkolu spożywa smaczne i ciepłe posiłki w wyznaczonym czasie, Firma świadcząca usługi cateringowe dla naszego Przedszkola posiada wszystkie niezbędne zezwolenia w zakresie prowadzenia usług żywieniowych dla dzieci, a menu jest specjalnie dopasowywane przez dietetyka dziecięcego.

Proponujemy 4 posiłki:

 • Śniadanie – w godzinach 9.00 – 9.30
 • II Śniadanie (owoc) – 10:30
 • Obiad (II daniowy) – w godzinach 12.00 – 13.00
 • Podwieczorek – w godzinach 14.30 – 15.00

Cena dziennego wyżywienia wynosi: 11 zł (płatne za wykorzystane obiady).