DOKUMENTY DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA UL. SKARŻYŃSKIEGO

Wniosek o przyjęcie Dziecka do Publicznego Przedszkola Mały Inżynier

Umowa świadczenia usług przez Publiczne Przedszkole Mały Inżynier

Załącznik nr 1 – oświadczenie zmiany deklarowanych godzin

Upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z przedszkola