Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Mały Inżynier 2024/2025

POBIERZ PLIK

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

POBIERZ PLIK

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

POBIERZ PLIK

Oświadczenie zmiany deklarowanych godzin

POBIERZ PLIK

Zgoda na przesiewowe badanie logopedyczne COVID

POBIERZ PLIK