REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczyna się od 1.03.2024

Rekrutacja odbywać się będzie w formie papierowej . Przyjmowanie  wniosków do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Odbędzie się  od 1 marca do 29 marca 2024r.  w godz. 7.00-17.00

Wniosek rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz w linku poniżej:

Terminarz rekrutacji 2023/2024

  • 1 – 29 marca 2024 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • do 3 kwietnia 2024 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
  • 5 kwietnia 2024 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 8-12 kwietnia 2024 godz. 15.00 – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia. Oraz podpisanie umowy .
  • 15 kwietnia 2024 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  • 6 maja – 10 maja 2024 – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 13 maja 2024 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
  • 14 maja 2024 godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 20-24 maja 2024 – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia oraz podpisanie umowy
  • 27 maja 2024 godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą e-mailową jeśli we wniosku zostanie podany adres email. Wyniki będą także wywieszona na tablicy informacyjnej w przedszkolu.