REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

1 marca 2023 r.

Uwaga rodzice !!!

Dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2023/2024

od 20 lutego do 28 lutego  2023 r.  w godz. 7.00-17.00

Odbędzie się składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej.

Druk deklaracji od dnia 20.02.2023 będzie dostępny w przedszkolu .

Niezłożenie deklaracji  przez rodziców  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu !

Rekrutacja odbywać się będzie w formie papierowej. Przyjmowanie  wniosków do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Terminarz rekrutacji 2023/2024