PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH, REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM MAŁY INŻYNIER, W RAMACH BEZPŁATNEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Poniedziałek

Zajęcia z języka angielskiego – biedronki

Zajęcia twórcze – żabki i biedronki

Wtorek

Dziecięca matematyka- wszystkie grupy

Zajęcia z języka angielskiego – żabki

Zajęcia twórcze – biedronki

Środa

Zajęcia z języka angielskiego – żabki

Czwartek

Dziecięca matematyka – wszystkie grupy

Zajęcia z języka angielskiego – motylki i biedronki

Piątek

Zajęcia taneczne z elementami zumby – wszystkie grupy


Zajęcia kulinarne odbywać się będą raz w miesiącu w celu zachęcania dzieci do zdrowego stylu życia w oparci o piramidę żywienia.