Plan zajęć dodatkowych, realizowanych w Przedszkolu Publicznym Mały Inżynier, w ramach bezpłatnej podstawy programowej

Poniedziałek

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia twórcze

Wtorek

Dziecięca matematyka – wszystkie grupy

Środa

Zajęcia z języka angielskiego

Czwartek

Dziecięca matematyka – wszystkie grupy

Piątek

Zajęcia taneczne z elementami zumby – wszystkie grupy


Zajęcia kulinarne odbywać się będą raz w miesiącu w celu zachęcania dzieci do zdrowego stylu życia w oparci o piramidę żywienia.

To Top

Facebook

Google Plus