Plan zajęć dodatkowych, realizowanych w Przedszkolu Publicznym Mały Inżynier, w ramach bezpłatnej podstawy programowej

Poniedziałek

Zajęcia z języka angielskiego grupa Mali Odkrywcy i Pracowite Pszczółki

Wtorek

Dziecięca matematyka – wszystkie grupy

Środa

Zajęcia twórcze – plastyczne wszystkie grupy

Czwartek

Dziecięca matematyka – wszystkie grupy

Zajęcia z języka angielskiego grupa Mali Odkrywcy i Wesołe Tygryski

Piątek

Zajęcia taneczne z elementami zumby – wszystkie grupy


Zajęcia kulinarne odbywać się będą raz w miesiącu w celu zachęcania dzieci do zdrowego stylu życia w oparci o piramidę żywienia. Przedszkolaki będą brały także udział w dniach z eksperymentem, które będą organizowane dwa razy w miesiącu. Raz w miesiącu odbywać się będą warsztaty multisensoryczne w każdej z grup.

To Top

Facebook

Google Plus