Wycieczka do Straży – regulamin

Regulamin wyjazdu do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży pożarnej w Krakowie Os. Zgody

 1. Zbiórka w dniu 20.09.2017r. o godzinie 9:15 w Przedszkolu Publicznym Mały Inżynier
 2. Ustawienie dzieci – przedstawienie regulaminu zachowania się podczas wycieczki przez kierownika wycieczki, którym jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora placówki spośród grona nauczycielskiego.
 3. Wsiadamy spokojnie do autokaru z pomocą nauczyciela i zajmujemy miejsca. Nauczyciel zapina pasy. Kierownik wycieczki liczy ponownie dzieci. Kiedy wszyscy są gotowi do podróży Kierownik wycieczki daje sygnał kierowcy do odjazdu.
 4. Ruszamy o godzinie 9.30
 5. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
 6. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.
 7. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekunów.
 8. Zachowujemy szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę.
 9. Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem!
 10. Na miejscu zajmujemy wyznaczone miejsca.
 11. Do toalety dzieci wychodzą pod opieką nauczycieli/opiekunów wycieczki.
 12. Zachowujemy się kulturalnie.
 13. Po zrealizowaniu programu wycieczki Kierownik ponownie liczy dzieci, następnie zbieramy się w jedną grupę w umówionym miejscu i udajemy w kierunku autokaru.
 14. Po powrocie do Przedszkola przygotowujemy się do obiadu.
 15. Powrót planowany jest na godzinę 12.00.
 16. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do posiadania apteczki, listy zawierające dane osobowe dzieci i kontakty do rodziców.
To Top

Facebook

Google Plus