Wycieczka do Straży Pożarnej

Drodzy Rodzice. We wrześniu została zaplanowana wycieczka do do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  na osiedlu Zgody 18 w Krakowie. Wycieczka odbędzie się dnia 20.09.2017 r. tj. środa, wyjazd  o godzinie 9:30 planowany powrót na godzinę 12.00 udział w prelekcji jest bezpłatny natomiast opłata z autokar wynosi 10 zł od dziecka. Chętne dzieci prosimy o wpisywanie na listę u wychowawców grup. Wpłaty za wycieczkę należy dokonać do10 września.

Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Potrzeba bezpieczeństwa powinna stać się celem nadrzędnym. Dziecko powinno uczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plany działania, uczyć się, jak ,,unikać” niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, uczyć się bycia ostrożnym  i kształtować umiejętność mówienia ,,nie”.

Dlatego też w Publicznym Przedszkolu Mały Inżynier podjęłyśmy działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Pragniemy, aby rok 2017/2018 był rokiem ,”Bezpiecznego Przedszkolaka”. Opracowałyśmy program, którego głównym założeniem jest edukacja młodego pokolenia z zakresu bezpieczeństwa- „Bezpiecznie przez życie czyli jak unikać zagrożeń”. Warunkiem wdrożenia w życie tegoż programu jest  nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi, które chętnie podjęły to wyzwanie.

To Top

Facebook

Google Plus