Wycieczka do domu kultury

Drodzy Rodzice. W dniu 07.03.2018r. tj. środa wybieramy się na wycieczkę do Domu Kultury J. Korczaka na przedstawienie pt. „W Krainie Zakręconego Czasu – bajka o mądrych dzieciach”. Udział w przedstawieniu jest bezpłatny, gdyż organizatorem wycieczki jest Straż Miejska w Krakowie. Natomiast koszt transportu wynosi 8zł. Zainteresowanych prosimy o należy uiszczenie powyższej kwoty do wychowawców grup do dnia 05.03.2018r. tj. do poniedziałku.

Spektakl dedykowany jest dzieciom w wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym. Powstał we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w ramach programu „Bezpieczny Kraków”.

Kierownik wycieczki: mgr Małgorzata Chabińska-Wites

Plan wycieczki:

 • 9:00 – śniadanie
 • 10:00 – podstawienie autokaru pod przedszkole
 • 10:15 – wyjazd
 • 11:30 – wyjazd autokaru z pod Domu Kultury
 • Około godziny 12:00 powrót autokarem do Przedszkola, zakończenie wycieczki

Program wycieczki:

 1. Przyswojenie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na drodze.
 2. Zapoznanie się z zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z nieznajomymi.
 3. Obrona przed atakiem psa.

Bardzo prosimy aby dzieci nie zabierały ze sobą plecaków oraz żadnych smakołyków i picia!!

Regulamin wyjazdu do Domu Kultury J. Korczaka na przedstawienie

pt. „W krainie Zakręconego czasu – bajka o mądrych dzieciach”

Zbiórka w dniu 07.03. 2018r. o godzinie 8:15 w Przedszkolu Publicznym Mały Inżynier

 1. Ustawienie dzieci – przedstawienie regulaminu zachowania się podczas wycieczki przez kierownika wycieczki, którym jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora placówki spośród grona nauczycielskiego.
 2. Wsiadamy spokojnie do autokaru z pomocą nauczyciela i zajmujemy miejsca. Nauczyciel zapina pasy. Kierownik wycieczki liczy ponownie dzieci. Kiedy wszyscy są gotowi do podróży Kierownik wycieczki daje sygnał kierowcy do odjazdu.
 3. Ruszamy o godzinie 10.15.
 4. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
 5. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.
 6. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekunów.
 7. Zachowujemy szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę.
 8. Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem!
 9. Na miejscu zajmujemy wyznaczone miejsca.
 10. Do toalety dzieci wychodzą pod opieką nauczycieli/opiekunów wycieczki.
 11. Zachowujemy się kulturalnie.
 12. Po zrealizowaniu programu wycieczki Kierownik ponownie liczy dzieci, następnie zbieramy się w jedną grupę w umówionym miejscu i udajemy w kierunku autokaru.
 13. Po powrocie do Przedszkola przygotowujemy się do obiadu.
 14. Powrót planowany jest na godzinę 12.00.
 15. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do posiadania apteczki, listy zawierające dane osobowe dzieci i kontakty do rodziców.
To Top

Facebook

Google Plus