Jesteśmy nowo powstałym publicznym przedszkolem. Nasze lokale mieszczą się w budynku Politechniki Krakowskiej przy ulicy Skarżyńskiego 3 (Dom studencki Rumcajs) w Krakowie, a także przy ulicy Torfowej 15A na Ruczaju w Krakowie.

Szanowni Rodzice!

W momencie, gdy będziesz już gotowy zapisać do nas swoje dziecko, prosimy o umówienie się z nami na spotkanie, abyśmy mogli Ci w tym pomóc. Będziemy szczęśliwi, że możemy poświęcić czas aby dostarczyć Ci informacji na temat wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, oraz o potrzebnych dokumentach. Możesz umówić się na spotkanie. Jeżeli jesteście zainteresowani zapisem dziecka do naszego Przedszkola, prosimy o kontakt telefoniczny 728 844 995 lub 795 453 308. Jesteś u nas zawsze mile widziany!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MAŁY INŻYNIER


DOKUMENTY DLA PRZEDSZKOLA UL. SKARŻYŃSKIEGO

Wniosek o przyjęcie Dziecka do Przedszkola Mały Inżynier na rok 2018/2019

Umowa świadczenia usług przez Przedszkole Mały Inżynier na rok 2018/2019

Załącznik nr 1 – oświadczenie zmiany deklarowanych godzin

Upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z przedszkola

DOKUMENTY DLA PRZEDSZKOLA UL. TORFOWA

Wniosek o przyjęcie Dziecka do Przedszkola Mały Inżynier na rok 2018/2019

Umowa świadczenia usług przez Przedszkole Mały Inżynier na rok 2018/2019

Załącznik nr 1 – oświadczenie zmiany deklarowanych godzin

Upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z przedszkola


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego


DROGI RODZICU

Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z utratą miejsca na kolejny rok szkolny.

Egzemplarz umowy można pobrać ze strony przedszkola w zakładce rekrutacja lub nabyć w przedszkolu.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO MAŁY INŻYNIER

Ważne Terminy Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 • 26 lutego – 02 marca  2018r.  Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 • 12-16 marca 2018r. – Podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne .
 • 01-31 marca 2018r. – Przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
 • 05 marca – 05 kwietnia 2018r. – weryfikacja wniosków przez przedszkola – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
 • 27 kwietnia 2018r. godz.9:00  ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), lista zostanie wywieszona w przedszkolu.
 • 07 maja – 11 maja 2018r. – Podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych z przedszkolem. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.
 • 14 maja 2018r. godz. 10:00  ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

 • 21 maj – 25 maj – rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora
 • 21 maj – 30 maj  rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  w oświadczeniach.
 • 01 czerwiec godz. 10:00 – Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
 • 04 czerwca – 08 czerwca  Rekrutacja uzupełniająca – podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych w godzinach ustalonych przez dyrektora
 • 11  czerwca godz.10:00 – Rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w okresie od 26 lutego do 02 marca 2018 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na kolejny rok szkolny. Termin podpisywania umów ustala dyrektor przedszkola.

 

To Top

Facebook

Google Plus