Przedszkolny konkurs fotograficzny

PRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „W POSZUKIWANIU WIOSNY- WIOSENNE ZWIASTUNY”

Cele konkursu:

 • zaobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych,
 • czerpanie radości ze wspólnych, rodzinnych pobytów na świeżym powietrzu.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Mały Inżynier. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Pani mgr Beata Strączek.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci z naszego przedszkola, ich rodziców i rodzin.
 3. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia rodzinnego podczas zabawy lub spaceru na świeżym powietrzu. Warunkiem konkursu jest ukazanie budzącej się do życia Wiosny.
 4. Zdjęcie musi być aktualne, wykonane podczas wiosny 2018r.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografie w rozmiarze nie mniejszym niż A5 ( 21cm x 14cm).
 6. Zdjęcie może być wydrukowane na papierze fotograficznym lub wywołane.
 7. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką:
  • IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ TYTUŁ ZDJĘCIA ( który uczestnicy nadają  sami)
 8. Zgłaszając prace, uczestnicy wyrażają tym zgodę na upublicznianie ich zdjęć na tablicy przedszkolnej, która będzie przedstawiać wyniki konkursu po jego oficjalnym zakończeniu

Termin rozpoczęcia konkursu  wyznacza się na 12.03.2018 r. Zakończenie  konkursu przewiduje się na 13.04.2018 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z dyplomami odbędzie się  19.04. 2018r.

Fotografie należy składać do Pani Beaty Strączek. Kryteriami oceny prac konkursowych będą:

 • zgodność z tematyką
 • radosny przekaz
 • nowatorski pomysł  ujęcia tematu
 • walory artystyczne, estetyczne i jakość fotografii

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

To Top

Facebook

Google Plus