Konkurs wielkanocny

REGULAMIN KONKURSU „OZDOBA WIELKANOCNA”

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Mały Inżynier oraz ich rodziców.
 2. Termin rozpoczęcia Konkursu wyznacza się na dzień 03 kwietnia 2017 r.
 3. Zakończenie Konkursu przewiduje się na 10kwietnia 2017 r.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 kwietnia 2017 r.
 5. Celem Konkursu jest:
  • aktywizacja najmłodszych do promowania konkretnych działań i rozwiązań czyli dobrych nawyków w codziennym życiu,
  • wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.
 6. Udział w Konkursie polega na wykonaniu dowolnej ozdoby wielkanocnejwedług własnego pomysłu z dowolnych materiałówz zastosowaniem różnorodnych technik.
 7. Każda praca powinna być opisana – imię i pierwsza litera nazwiska dziecka oraz rodzica.
 8. Każdej pracy konkursowej zostanie przydzielony numerek, na który będzie można zagłosować. Swój głos oddajemy tylko raz poprzez wpisanie go na kartkę i wrzucenie do wyznaczonego pudełka.
 9. Po zakończeniu konkursu kadra pedagogiczna, w składzie:
  • Magdalena Ćwikła
  • Małgorzata Chabińska-Wites
  • Ewa Kubiak
  • Szymuś Katarzyna
  • Monika Solarz-Stypka
 10. Podliczy oddane głosy i ogłosi zwycięzców.
 11. Kryteriami oceny prac konkursowych będą: zgodność tematyczna, pomysłowość, oryginalność, samodzielność wykonania.
To Top

Facebook

Google Plus