Konkurs jesienny dla dzieci i rodziców

DRODZY RODZICE

KONKURS JESIENNY DLA DZIECI I RODZICÓW  

KOLOROWA PANI JESIEŃ

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Mały Inżynier oraz ich rodziców.

1. Termin rozpoczęcia Konkursu wyznacza się na dzień 12października 2017 r.

2. Zakończenie Konkursu przewiduje się na 20 października 2017 r.

3. Głosować na prace będzie można w od 23 do 27 października 2017r.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas „Jesiennych Warsztatów w Kolorach Tęczy” dnia 30 października.

Celem Konkursu jest:

 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach
 • rozwijanie wśród dzieci zmysłu plastycznego i kreatywności
 • inspirowanie tematyką jesieni
 • popularyzowanie wiedzy o jesiennych barwach
 • Udział w Konkursie polega na wykonaniu „Pani Jesieni”. Technika prac jest dowolna, czyli np.:
  • – Pani Jesień w formie kukły
  • – Pani Jesień w innej formie przestrzennej
  • – Pani Jesień w formie płaskiej pracy plastycznej nie mniejszej niż A4
  • – Pani Jesień z odpadów typu rolki, butelki Itp.

6. Tematyka konkursu winna koncentrować się wokół tematu „Pani Jesień” – prace powinny być związane z jesienią, jej kolorem. Należy przedstawić postać w jesiennych barwach, z jesiennymi elementami.

7. Każda praca powinna być opisana – imię i pierwsza litera nazwiska dziecka.

8. Każdej pracy konkursowej zostanie przydzielony numerek, na który będzie można zagłosować. Swój głos oddajemy tylko raz poprzez wpisanie go na kartkę i wrzucenie do wyznaczonego pudełka.

9. Po zakończeniu komisja, w składzie:

 • Justyna Domagała
 • Małgorzata Chabińska-Wites
 • Katarzyna Szymuś
 • Weronika Gałkowska

Podliczy oddane głosy i ogłosi zwycięzców.

10. Kryteriami oceny prac konkursowych będą: zgodność tematyczna, pomysłowość, oryginalność, samodzielność wykonania.

Prace należy składać do Pani mgr Justyny Domagały. Zapraszamy do udziału!

To Top

Facebook

Google Plus