Informacje dotyczące wyjazdu na przedstawienie „Zośka, piraci i wielka draka”

W  dniu 4.02.2019r. tj. poniedziałek zaplanowany został wyjazd na przedstawienie „Zośka, piraci i wielka draka” do  Multikina przy ul. Dobrego Pasterza 128 o godzinie 8.00. W tym dniu śniadanie odbędzie się o godzinie 7.30. Bardzo prosimy aby wszystkie dzieci były już w przedszkolu na tą godzinę. Wyjazd z przedszkola o godzinie 8.15. Planowany powrót na godzinę 10.40.

Rodzice, którzy jeszcze nie wpłacili pieniążków na autokar prosimy o uregulowanie należności w wysokości 18 zł do wychowawców.

PLAN WYCIECZKI DO MULTIKINA

 1. Zbiórka w dniu 04.02.2019 o godz. 8.00 w przedszkolu.
 2. Ustawienie dzieci – przedstawienie regulaminu zachowania się podczas wycieczki przez kierownika wycieczki.
 3. Z pomocą nauczycieli wsiadamy do autokaru. Nauczyciel zapina pasy. Kierownik wycieczki liczy dzieci.
 4. Ruszamy o godzinie 8.15.
 5. Dojeżdżamy na miejsce o godz. 8.30.
 6. Z pomocą nauczyciela wysiadamy z autokaru. Kierownik wycieczki liczy dzieci.
 7. Na znak opiekunów ruszamy do Multikina.
 8. Chętne dzieci korzystają z toalety pod opieką nauczycieli/opiekunów wycieczki.
 9. Rozpoczęcie seansu o godz. 8.50 i trwa do godziny 9:55.
 10. Po zakończeniu seansu Kierownik ponownie liczy dzieci, następnie zbieramy się w jedną grupę w umówionym miejscu i udajemy w kierunku autokaru.
 11. Z pomocą nauczycieli wsiadamy do autokaru. Nauczyciel zapina pasy. Kierownik wycieczki liczy dzieci.
 12. Ruszamy o godzinie 10.15.
 13. Powrót planowany jest na godzinę 10.40.

Regulamin wyjazdu do Multikina na przedstawienie „Zośka, piraci i wielka draka”

 1. Zbiórka w dniu 04.02.2019 o godzinie 8.00 W Przedszkolu Publicznym Mały Inżynier.
 2. Ustawienie dzieci – przedstawienie regulaminu zachowania się podczas wycieczki przez kierownika wycieczki, którym jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora placówki spośród grona nauczycielskiego.
 3. Wsiadamy spokojnie do autokaru z pomocą nauczyciela, zajmujemy miejsca. Nauczyciel zapina pasy. Kierownik wycieczki liczy ponownie dzieci. Kiedy wszyscy są gotowi do podróży Kierownik wycieczki daje sygnał kierowcy do odjazdu.
 4. Ruszamy o godzinie 8.15.
 5. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
 6. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.
 7. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekunów.
 8. Zachowujemy szczególną ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę.
 9. Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem!
 10. Seans rozpoczynamy o godzinie 8.50 do godziny 9:55
 11. Do toalety dzieci wychodzą pod opieką nauczycieli/opiekunów wycieczki.
 12. Zachowujemy się kulturalnie.
 13. Po zakończeniu zabawy kierownik wycieczki ponownie liczy dzieci, następnie zbieramy się w grupę przed budynkiem i udajemy się w kierunku autokaru.
 14. Wyjeżdżamy z Multikina o 10.15
 15. Planowany powrót do przedszkola na godzinę 10.40
 16. Po powrocie do Przedszkola przygotowujemy się do drugiego śniadania .
 17. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do posiadania apteczki, listy zawierającej dane osobowe dzieci i kontakty do rodziców.
To Top

Facebook

Google Plus